CORPORATE SOLUTIONS

Դարձեք մրցունակ միջազգային շուկաներում

Order a call
Միջազգային և տարածաշրջանային շուկաներում մեր կապերի, տարիների փորձի և նեղ մասնագիտական հմտությունների շնորհիվ մենք կարող ենք բիզնես աշխարհում ստեղծված ցանկացած հնարավորություն հասանելի դարձնել ձեզ համար, ներդնել միայն փորձված և հաջողված բիզնես մոդելներ, ստեղծել նոր արժեքներ և դարձնել ձեր բիզնեսը մրցունակ նույնիսկ միջազգային շուկայում։

Բիզնես խորհրդատվություն

Բիզնես վերլուծություն

Բիզնես ռազմավարություն

Բիզնես պլան

Նախաներդրումային փաթեթ

Բիզնես վաճառքի օժանդակում

Միավորում և կլանում

ՀԿ-ների խորհրդատվություն

Շուկային ուսումնասիրություն

Շուկայի ընդհանուր վերլուծություն

Շուկայի մասին թարմացումներ

Վարկանիշներ

Արտարժույթի վերլուծության պարբերաբար տրամադրում

Ֆինանսավորում

Բանկային վարկավորում ստանալուն օժանդակում

Տեղաբաշխում

Վենչուրային ներդրումներ

 

Order a call

BROKERAGE

CORPORATE SOLUTIONSOrder a call
or

Contact us

+374 12 900 200